GEBEDSBULLETIN

Deur : Skriba  /  November 25th, 2016

“Dit is die land waarvoor die Here jou God sorg; van nuwejaarsdag af tot oujaarsdagtoe hou Hy ononderbroke sy oog daaroor. Die Here sal sorg vir groen gras op julle veld vir julle vee en julle sal oorgenoeg hê om te eet”. Deut. 11: 12 en 15

Sondag: Verootmoediging: Miskien is dit juis die tyd dat ons mekaar daaraan moet herinner dat dit God is wat vir die land sorg. Dit sal ons gebede rig en ons laat besef hoe afhanklik ons en die land van God se sorg is. “Dit is die Here wat sorg vir die wat Hom eer, vir die wat op Sy mag vertrou…”. Ps. 33:18. “Vra vir die Here reën in die tyd wanneer die laat reëns moet kom. Hy maak die reënwolke en laat die stortreëns val. Hy gee vir die mense die groen plante in die veld”.Sag 10:1

Maandag: NG Kerk Leierskap: Die leierskap bely dat hul soekend bly na die waarheid van die evangelie tussen veelvuldige stemme en in ’n stukkende wêreld. Gelowiges verskil dikwels oor ’n verskeidenheid sake binne die kerk. Bid asseblief dat die Heilige Gees gelowiges sal beweeg om mekaar te omarm, te luister na mekaar en wagtend op die Heilige Gees,  mekaar in liefde te verdra. “….ek wil wag om te verneem wat die Here vir my wil sê….Hab 2:1

Dinsdag: Alle leerders wat eksamen skryf: Elkeen van ons ken iemand wat besig is met eksamen of iemand wie se familie besig is. Kom ons bid vir die leerders by name en vra die Here om rustigheid te gee in die eksamenlokaal en helderheid om dit wat geleer is, getrou  weer te gee. “Geloof sy die Here, dag na dag dra Hy ons! God is ons hulp!” Ps. 68:20

Woensdag: Somalië: Christene in Somalië sal nie ’n dag oorleef as hul gevang word nie, onmiddelike onthoofding is hul lot.Bid vir Christene in Somalië, wat afgesny is van die groter liggaam van Christus. Vra dat God hul sal beskerm en dat sy liefdevolle aanraking hulle dag vir dag sal versterk. Bid dat die Here die militante soldate in drome en visioene sal besoek en baie tot geloof in Christus sal kom. “God wek ontsag wanneer Hy uit sy heiligdom kom”. Ps. 68:36

Donderdag: Vrede op kampusse: Van oraloor kom berigte van studente wat suksesvol eksamen skryf, hoewel sommige onder vreemde omstandighede.  Bid vir ons studerende jeug dat hul suksesvol sal wees en dat die onrus nie hul studies gaan verongeluk nie. Vra dat oproermakers moeg sal raak van stryd en hul kragte aan positiewe, opbouende dinge sal wy. “Die Here het gehoor, uit al my benoudhede het Hy my gered”. Ps. 34:7

Vrydag: Geestelike leiers:  Hulle is seker ook besig om hul jaar te beplan, voordat die vakansie aanbreek! Bid vir hulle die ondersteuning van die Heilige Gees toe, ’n vaste vertroue in die Here ons saligmaker en vrede in die jaar wat kom. “Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou”. Ps. 32:8

Saterdag: Lees asseblief vir Saterdag die tweede hoofstuk van Spreuke.

In die Nuus