GEBEDSBULLETIN

Deur : Skriba  /  February 12th, 2017

“En dit is die “gawes” wat Hy “gegee het”: apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus”. Ef. 4:11

 

Sondag: Verootmoediging: Ons het Sondag gesels oor ons Geloofsbelydenis. Neem die teks en lees dit aandagtig, bid daaroor en maak seker dat u weet wat u glo. “Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte; Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte” 1 Kor. 15:3

 

Maandag: Toerusting: Kom ons vra die Here vir leiding oor die materiaal wat ons lidmate, ouderlinge, diakens en leraars sal kan voorberei vir hul roeping as deel van die liggaam van Christus. Vra die Here ook oor die rol wat u hierin moet vul. “Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer”. 2 Tim 2:2

 

Dinsdag: Jeugbediening: Kom ons bid vir leiding by Jeugbediening in al sy fasette, veral nou dat ons weer ’n leier soek by die juniors. Ons bid vir die hele proses om ’n opvolger vir Adell te soek – bid terseldertyd ook vir haar in haar nuwe omgewing en dank die Here vir die kosbare werk wat sy by die jongspan gedoen het. “Die vuur moet aanhou brand op die altar, dit mag nie doodgaan nie”. Lev. 6:13

 

Woensdag: Hooplose mense: Plakkerskampe groei teen ’n onbeskryflike tempo – vrugtepakkers keer na die seisoen nie weer terug nie, vlugtelinge stroom oor oop grense en landelike mense gaan soek werk(kos) in stede. Baie misdade broei hier uit weens gebrek aan kos, basiese lewensmiddele en toenemende hooploosheid. Bid vir munisipale besture om die probleem met wysheid en insig te pak en geestelike deurbrake deurdat mense tot geloof in Jesus Christus kom. “Stuur u lig en u waarheid, laat die my lei na u heilige berg en na u woninge”. Ps. 43:3

 

Donderdag: Mees algemene en gevreesde misdade: Navorsing toon dat die mees algemene misdade in SA huisbraak en diefstal is, terwyl die mees gevreesde misdade moord en seksuele aanrandings is. Bid vandag oor elkeen van die insidente wat u onlangs van verneem het en dat daar getuienis sal wees van mense wat uit die hande van misdadigers ontsnap het. “Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is”. Spr. 8:13

 

Vrydag: Geestelike Leiers: Ons bid “Here, deel vir hulle u vrede toe, gee vir hulle die ervaring van u liefde, dat dit hulle dra in moeilike tye en die inwoning van die Heilige Gees om te weet wat die waarheid is”

 

Saterdag: Lofprysing: Uit Ps. 22: “U het my gebed verhoor! Ek sal tot eer van u Naam getuig in die gemeente, U in die volle vergadering prys” en dan sal “Mense oor die hele wêreld sal die Here erken”. Verse 23 en 28.

In die Nuus