GEBEDSBULLETIN

Deur : Skriba  /  April 3rd, 2017

Sondag: Ons fokus vandag en hierdie week is om die klem te lê op ons wonderlike boek, die Bybel en die waarhede wat ons daaruit verkry.  Kom ons bid met verwagting en geloof en kom ons wy onsself toe aan die hand van die skrifgedeelte 2 Tim 3: 16 – 17.  Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwalinge te bestry, verkeerdhede reg te stel en `n regte lewenwyse te kweek.

 

Volhard in gebed!  Wees daarby waaksaam en dankbaar! Kol 4: 2

 

Maandag: Beskerming: “Hy wat jou beskerm slaap nooit nie” Ps 121: 3  Bid tot ons Here dat Hy vandag, hierdie week en res van die jaar, ons sal beskerm deur die Heilige gees wat ons sal lei in sy groot genade…

 

Dinsdag: Hartseer: Ons dink vandag aan hulle wat ernstig siek is in ons gemeente en dorp.  Aan hulle wat `n geliefde afgestaan het aan die dood.  Aan hulle wat `n geliefde het, wat intens bekommerd is oor hul gesondheid.  Mag hulle droefheid in vreugde verander, sodat hul geen kommer meer sal hê nie.  Jes 31: 13

 

Woensdag: Wysheid: “As een van jul wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.  Maar `n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos `n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word.  So `n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie”. Jak 1: 5 – 8.

 

Donderdag: Krag: (2 Kor 4: 7)”Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie”.  Kom ons lees verder in 2 Kor 12: 9. Dan loof en prys ons die Here vir die krag wat hy ons elke dag gee.

 

Vrydag: Vergifnis:  Laat ons vandag vir die Here om vergifnis vra vir iets wat ons doen en waarvan God nie hou nie.  Wel, dit is juis God se Seun Jesus se offerbloed wat ons geestelik silwerskoon was – daar bly nie een sonde oor nie! Dit beteken dat ons rein voor God kan staan. Ef 4: 32

 

Saterdag: Ons bid vir vrede en rustigheid: “Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle.  Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die sort wat die wêreld gee nie, en julle moet nie bang wees nie” Joh 14: 27 “En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee.  God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe.  Wees altyd dankbaar” Kol 3: 15

In die Nuus