GEBEDSBULLETIN

Deur : Skriba  /  May 5th, 2017

“Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra; dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here; …” Kl 3:25 en 26

Sondag: Verootmoediging: Ons is in die heerlike tyd van na opstanding voor die uitstorting van die Heilige Gees. Kom ons dink met dankbaarheid oor die wonder van geloof in Jesus Christus as Verlosser en wat dit vir sondaars beteken. “as ons in die geloof volhard, sal ons saam met Hom regeer;…………….” 2 Tim 2:12.

Maandag: Pinkster: Terwyl Kersfees verskillende beelde by mense kan laat opkom, is daar vir Pinkster net een beeld(’n verwagting) en dit is die Heilige Gees aan die werk. Pinkster bring die verwagting om God se hart te leer ken, die verwagting van ’n ervaring van God se werk in my lewe. Mag u verhouding met Jesus as Verlosser, God ons Vader en die Heilige Gees as Trooster en Leerkrag aangevuur word gedurende die komende Pinkstertyd. “Skielik was daar ’n geluid uit die hemel soos van ’n geweldige stormwind en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het”. Hand 2:2

Dinsdag: Kleingroepe.         Daar is ʼn verskeidenheid kleingroepe in ons gemeente, ons vertrou dat u op een of ander wyse aan ten minste een verbind is – gebedsgroepe, wyksbyeenkomste, gesinsgroepe, Bybelstudie, en nog meer. Bid asseblief vir die byeenkomste en die leiding van die Heilige Gees by elke geleentheid. Bid dat die Gawes van die Gees ook hier duidelik sigbaar sal raak tot opbou van die Liggaam van Christus. Rom 12:6 “Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het”.

Woensdag:  Verhoudings       Ons bid gereeld vir verhoudings in huwelike, kom ons bid vandag vir werkgewer/werknemer verhoudings. Bid dat daar in hierdie moeilike tye vrede op die arbeidsveld sal heers; dat mense gelukkig sal wees in wat hulle doen en ontmoedig sal word om aan stakings en optogte deel te neem. “Die wat die reguit pad loop, kom waar daar vrede is.” Jes 57:2

Donderdag:  Winter 2017.   Ons hoor gereeld hoe mense vertel dat dit vroeër vir tot 14 dae aanmekaar gereën het. Ons verlang daarna en of dit waar is of nie, kan ons met die Here gesels oor die nood op landbou gebied en vra vir opvolg reëns. “Hy het die reën betyds laat kom, die vroeë en laat reëns soos voorheen gegee”. Joël 2:23

Vrydag: Geestelike Leiers:     Ons geestelike leiers getuig gereeld van hoe afhanklik hulle van die leiding van die Heilige Gees is en van die vermoë om reg te hoor. Bid vir hulle die duidelike leiding van die Heilige Gees toe en ’n gees van onderskeiding. “Bid ook vir my dat wanneer ek preek(of nie preek nie) God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid bekend kan maak”. Ef. 6:19

Saterdag: Lofprysing: Gesels met iemand vandag oor die goedheid van die Here en van u ervaring van hoe die Here werk. Word ook bemoedig deur die aanhefteks van hierdie bulletin.

In die Nuus