GEBEDSBULLETIN

Deur : Skriba  /  June 15th, 2017

Lofprysing: Vader van ons Here Jesus en van ons, ons kies om ons harte en verstand op U te rig en vertrou U om deur U Woord met ons te praat. .Vermeerder ons geloof en leer ons om U meer te vertrou. Ons erken U grootheid Vader, U werke is volmaak; alles wat U doen is regverdig, liefde en trou staan in U diens. U sorg vir die vreemdeling, die weduwee en wese en U oorlaai ons met U goedheid. U Heilige Gees lei en leer ons, en maak U wil bekend deur u dienaars. Laat U Naam geheilig word, U wil geskied. “Hulle is maar net dienaars ………en elkeen doen die werk soos die Here dit vir hom gegee het” 1 Kor 3:5 en lees ook Rom 13 :1 “Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie”.

Geregsdienaars(almal in uniform): Wanneer laas het jy vir geregsdienaars en ander nooddienste gebid? Of sommer net by iemand in uniform stil gaan staan en dankie gesê vir dit wat hy of sy doen? Net soos wat jy nou en dan ‘n klop op die skouer nodig het, of ‘n woordjie van bemoediging, smag die manne en vroue wat wet en orde moet handhaaf, ook daarna. Gaan maak ‘n slag die regte soort verskil. Met bostaande teks as riglyn, bid ons nou; “Heer en Hemelse Vader, In die Naam van Christus bid ek vandag vir die land se owerhede, Gee wysheid en insig aan elke leier, Laat hulle sorg dat u geregtigheid sal geskied, Bewaar hulle van die Bose, Keer dat korrupsie in hulle midde sal gedy, En maak dat elke geregsdienaar in vrese van U sal leef”.

Ons Kinders Ons ontvang ontstellende nuus oor die middelafhanklikheid van skoliere. Middels is maklik bekombaar en daar is geen skool wat nie in mindere of meerdere mate affekteer word nie. Kom ons bid teen hierdie euwel wat ons kinders beroof van hul Vryheid en gesondheid en inderwaarheid ook van hul toekoms. “Wie die Here dien, het daarin ’n veilige toevlug en ook sy kinders vind daar skuiling. Wie die Here dien, vind daarin ’n bron van lewe; dit laat jou die strikke van die dood ontkom”. Spr. 14:26 en 27.

Die Straatslapers Ons het nog elke keer wanneer ons uitreik na die mense wat op straat slaap met ’n storie teruggekom. Die feit is dat die reën waarvoor ons bid vir hulle ontbering bring. Hulle vra: “bid asb. dat ons deur die winter sal kom” wat impliseer dat sommige van hulle “nie deur die winter kom nie”. Bid vir hulle en maak u bydrae om hul lot te verlig. “Laat reg geskied aan die weeskinders, behartig die regsaak van die weduwees”. Jes. 1:17

KOM ONS BID VIR:

SIEKELYS: Johan Nel (wyk 20), Meiring Dunn (wyk 6), Margie Stemmet (Les Hug A), Margaretha Volschenk se ma (wyk 29), Michelle Munnik (Hertzog), Lourens Viljoen (Laer Uitsig), Edmund O’Ehley (Patatskloof), Henk Groenewald (wyk 10), Santa Marais (wyk O B&D) , Marina Neethling (Les Hug A), Helmien vd Merwe (Blouvlei), Dawid Lombard (Wyk 32), Mariana Geldenhuys(wyk 12), Etrecia Mostert (01 Noord)

In die Nuus