GEBEDSBULLETIN – 7 TOT 13 AUG’16

Deur : Skriba  /  August 4th, 2016

“Jy moet net geduldig bly wag as dit nie gou kom nie, want dit kom verseker, dit sal nie uitbly nie”.       Hab 2:3 Kom ons bid die week met die belofte in ons gedagte en vertrou die Here vir wat ons vra.

Sondag: Verootmoediging:  Is u ook in afwagting soos Habakuk wanneer hy klaar gebid het: “Ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestigingsmuur gaan inneem, ek wil wag om te verneem wat die Here vir my gaan sê”. Hab. 2:1

Maandag: Onderwys: Die werkloosheidsyfer vir volwassenes wat nie matriek het nie is 29%, vir die wat matriek het, is dit 27%. Vir die met tersiêre opvoeding is dit 11%. Vra die Here vir goddelike kreatiwiteit vir mense om klein volhoubare besighede te skep om werk te skep. Bid vir die wat werk het om hul werk te waardeer en goeie rentmeesters te wees van die werk wat aan hul toevertrou is. “Harde werk bring beloning; om net te praat bring gebrek”. Spr. 14:23

Dinsdag: Munisipale rade: Nou is die verkiesing verby en rade is saamgestel uit die verkose kandidate. Bid asb. saam met baie ander dat die Here die verkose lede so sal lei dat hulle hul afhanklikheid van die leiding van die Heilige Gees sal besef en dat hulle so sal regeer dat die eer van die Naam van die Here die lof sal kry! “Ter wille van Myself en daarom alleen, doen Ek dit, Ek laat my Naam nie oneer aandoen nie. Ek gee die eer wat My toekom aan geen ander nie”. Jes. 48:11

Woensdag: Jeug om hoop en doel te hê: Jongmense is op soek na ’n doel vir hul lewens. As hulle nie in goddelike weë gelei word nie vind hulle dit elders? Dit wat die wêreld bied kan nie hul behoeftes bevredig nie. “Vader ons bid vir die jong generasie, dat hulle u aangesig sal soek en dat U Uself aan hulle sal openbaar as die Lig in hierdie donker tyd, dat hulle nie sal opgee nie, maar sal vashou aan u beloftes in u Woord. “Dit is die geslag van hulle wat na Hom vra, wat u aangesig soek – dit is Jakob”.     Ps. 24:6

Donderdag: Terroriste organisasies: Daar is hoofsaaklik 15 terroristiese organisasies. Ons gaan op die volgende Donderdae iets sê oor een spesifieke organisasie en vir voorbidding vra. Skrikwekkend is die feit dat ten minste 13 uit die 15 ’n godsdienstige agenda het – hoofsaaklik ’n Islamitiese agenda. Ons vertrou dat die Here op bonatuurlike wyse, lede van die organisasies tot kennis en geloof in Jesus Christus sal bring. “Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie”. Matt. 10:28

Vrydag: Geestelike Leiers:  Bly volhard asseblief om vir ons geestelike leiers te bid – hulle steun op u voorbidding en onthou om ook hul families aan die Here op te dra. “Ek het tot die insig gekom….” Pred. 3:14

Saterdag: Lofprysing: Ons bid: “Here, U is die enigste Here, wat U sê gebeur en wat U doen, is reg. Ons vertrou dat U ons gebede sal verhoor en dat U al u beloftes sal nakom, nie een sal onvervuld bly nie”.

 

In die Nuus