GEBEDSVERSOEKE UIT SINODEKANTOOR

Deur : Skriba  /  October 15th, 2012

Die NG kerk loop deur onder kritiek, maar wat gee ons hoop in hierdie kerk?  Hieroor dank ons God:

  • Dat ons Christus se kerk is.
  • Dat ons deur Hom geroep is om in hierdie land te woon en te werk.
  • Dat ons steeds duisende wonderlike lidmate het met besondere gawes en kapasiteit..
  • Dat ons ‘n ryk tradisie het en aan ‘n uitgebreide verband behoort waarin ons mekaar vashou en vorentoe wil vashou.
  • Dat dit al hoe duideliker word dat ons gemeentes ‘n verskil in ons samelewing maak en steeds ernstiger daaroor dink oor waar hulle verder ‘n verskil kan maak.
  • Dat dit al hoe duideliker word dat, al is daar heelwat wat baie krities is oor die kerk, daar ook al meer mense is wat met verwagting en hoop na die NG kerk kyk om in die dae ‘n verskil in ons land te maak.

In die Nuus