Geestelike leiers

Deur : Skriba  /  March 27th, 2015

Kom ons bid dat die Here die positiewe boodskap van “Jeremia koop grond” ook in ons geestelike leiers sal belê en die Here sal hoor sê:  “Roep My aan, Ek sal jou ant- woord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie.”  Uit Jer 32 & 33:3.

In die Nuus