Geestelike Leiers

Deur : Skriba  /  May 22nd, 2015

Ons dank die Here vir ds Jan wat terug is vanaf Holland en ons luister gefassineerd na sy vertellings van ’n kerk wat wegskram van openbare gebed omdat hy nie die naaste wil “offend” nie. Laat dit ons motiveer om nog meer te fokus op gebed, die “asemhaling van die gelowige”. Bid dat geestelike leiers die hart van God sal ken, sy wil onverskrokke bekend sal maak en dat sy kerk Hom onbevrees sal volg. “EK daarenteen, het baie krag, ek het die Gees van die Here, ’n sin vir reg en die moed om vir Jakob sy sonde bekend te maak…” Miga 3:8

In die Nuus