GEESTELIKE LEIERS

Deur : Skriba  /  November 2nd, 2012

Bid saam met ons dat die geestelike leiers met wie die Here ons geseën het die goedheid van God op elke vlak van hul lewe sal ondervind – ja “dat net goedheid en guns hul sal volg al hul dae.”  Vra vir hulle van die Here ‘n gees van onderskeiding en om gehoorsaam op die pad wat die Here vir hulle wys te loop.  “Die Here my God gee vir my krag.  Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop.”  Hab 3:19

In die Nuus