GEESTELIKE LEIERS

Deur : Skriba  /  March 1st, 2013

Om die evangelie te verkondig en die verantwoordelikheid vir die geestelike welsyn van ‘n gemeente te dra, is ‘n groot voorreg, maar terselfdertyd ‘n groot verant-woordelikheid.  “Van hierdie evangelie het ek ‘n dienaar geword, ‘n voorreg wat God in sy genade aan my gegee het deur sy krag in my te laat werk.”  Ef 3:7

In die Nuus