GEESTELIKE LEIERS

Deur : Skriba  /  April 26th, 2013

Kom ons bid dat geestelike leiers die ervaring sal hê dat God hul gebede hoor, dat hulle God se stem sal hoor en verstaan, dat hulle insigte wat die Heilige Gees gee, korrek sal kan oordra.  Bid in hierdie tyd voor Pinkster dat hulle ‘n gees van afwagting sal ont -wikkel , gereed en bereid om die leiding van die Heilige Gees te volg.  “Die God van ons voorvaders het jou uitgekies om (i) sy wil te ken, (ii) die Regverdige te sien en (iii) sy stem te hoor.”  Hand 22:14

In die Nuus