GEESTELIKE LEIERS

Deur : Skriba  /  November 8th, 2013

Ons vra vriendelik dat u alle geestelike leiers, ook die kategete, aan die Here opdra en gereeld vir hulle sal bid.  Vra vir goeie gesondheid, ‘n gees van onderskeiding, ‘n ywer vir die werk van die Here en seën op hul arbeid.  “Dit is nou die tyd om na my wil te vra sodat Ek kan kom en weldade oor julle uitgiet.”  Hosea 10:12

In die Nuus