GEMEENTEFEES: DANKOFFERS

Deur : Skriba  /  September 1st, 2014

Ons is besig met die voorafinsameling vir die Gemeentefees en in die verband vertrou ons dat u vir die finansies van die gemeente sal bid.  Bid asb dat mense uit dankbaarheid en met vrymoedigheid sal bydra soos die Here hulle oplê.  “Vandat die offergawes by die huis van die Here begin inkom het, is hier meer as genoeg om te eet en daar bly baie oor.  Die Here het sy volk geseën, daarom is daar so ‘n massa oor.”  2 Kron 31:10

In die Nuus