GEOPENDE DEURE

Deur : Skriba  /  May 23rd, 2013

Hierdie organisasie bied wêreldwyd die kursus “Standing strong through the storm” aan sodat gelowiges toegerus kan wees om mekaar te versterk, te onder- steun en te bemoedig.  Bid dat die Here vir elke land paslike wyses sal aandui om die meeste gelowi- ges te bereik en so toe te rus.  Bid vir wysheid vir die kerkleiers veral wanneer hulle met regerings- amptenare in aanraking kom.  “Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie.”  Jes 1:5

In die Nuus