GEVANGENISBEDIENING IN SUID-AFRIKA

Deur : Skriba  /  November 30th, 2011

Dit is nou reeds 13 jaar dat Bybelstudie evangelisasieklasse gedurende die week in 9 Bolandse streeksgevangenisse deur vrywilligers aangebied word in samewerking met Wellington se Andrew Murray Sentrum.  Dank die Here vir elkeen van die meer as 300 mans en jeugdiges in die gevangenis wat elke week aan hierdie aktiwiteit deelneem.  Bid dat vrywil- ligers sal volhou met hierdie taak en dat gevangenes sal reageer op die liefde van die werkers en Jesus.  Hierdie bediening benodig dringend tweedehandse Bybels in Engels, Afrikaans en nuwes in Xhosa.

In die Nuus