# IMAGINE

Deur : Skriba  /  April 16th, 2014

Ons ontdek die bruisende opgewondenheid van jongmense uit die verslae in die Kerkbode en is saam bly oor die werking van die Heilige Gees van God.  Bid asb dat die vuur wat in die jongmense se harte brand ook ander sal aanspoor om ‘n “commitment”  vir Jesus te maak.  Bid dat dit sal deurwerk na gemeentes en dat opvolgprogramme ons jongmense sal lei na geestelike vol- wassenheid.  “Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet.”  Pred 11:9  “Wys my die pad wat ek moet loop, want my hoop (toekoms) is op U gevestig.”  Ps 143:8 (b)

In die Nuus