INTERNET AS BEDIENINGSMODEL

Deur : Skriba  /  August 13th, 2012

Soos die internet die reputasie verwerf het as sleg, afbrekend, van die Bose en nog meer, is dit tegelykertyd ‘n uiters effektiewe bedieningsmodel vir die uitdra van die evangelie.  Die e-kerk het reeds duisende lede ( ? lidmate) wêreldwyd en behalwe dat die evangelie van Jesus verkondig word, loop daar enorme barmhartigheidsprojekte (huis-‘n-maand), noodleniging, berading en ander om die liefde van God in mense te demonstreer.  Kom ons bid dat die kuberruimte in al sy fasette ook vir die Koning van die heelal proklameer word en dat duisende oor die wêreld tot geloof in Jesus Christus sal kom.

In die Nuus