Japansending

Deur : Skriba  /  February 25th, 2015

Ons het tydens ’n aanddiens geluister na David Verwey, direkteur van Japansending oor die werk wat die Here in Japan doen. Hy vra dat ons vir die voortsetting van die werk bid, vir meer werkers en dat hulle die wil van God sal ken in hulle werk. Ons weet ook dat ds Johan Symington tans in Japan werk. Kom ons bid vir hierdie werk in ’n land met ’n moeilike taal, vreemde gewoontes en massas sonder Jesus. “Sonder Barabas en Saulus vir My af om die werk te doen waarvoor Ek hulle geroep het”. Hand 13:2

In die Nuus