KONFLIK OOR DIE WêRELD

Deur : Skriba  /  October 4th, 2012

Die verkondiging van die evangelie van Jesus word oor die wêreld gekortwiek deur konflik, oorlog, stamgevegte, arbeidsonrus en vervolging.  Gelowiges wat hieronder ly, kyk na ander gelowiges wat vrylik kan aanbid om by God, die Vader in te tree vir hulle.  Kies ‘n spesifieke land, Tunisiê, Egipte, Libië, Soedan, Nigerië of ander en bid vandag vir vrede vir daardie land, vir beskerming van gelowiges en vir groei van die Kerk van Jesus Christus.  “Vra My, en Ek gee volke vir jou as eiendom, die hele aarde vir jou as eiendom ……”  Ps 2:8

In die Nuus