LIBIë

Deur : Skriba  /  August 29th, 2013

Ons wil vra dat u bid vir die gelowiges wat in Libië bly.  Die situasie vererger vir hulle, tog sê die Here self dat Hy sy kerk  instand sal hou.  Bid dat besluitnemers en onderdane die boodskap van Jesus sal hoor en dat die Heilige Gees geloof in hulle harte sal bewerk.  “So is dit goed en aanneemlik vir God, ons Verlosser wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.”  1 Tim 2:3  “Daar is immers net een God, en daar is net een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus.”  1 Tim 2:5

In die Nuus