LOFPRYSING

Deur : Skriba  /  January 28th, 2012

Kom ons aanbid die Here in die woorde van Josafat:  “Here, God van ons voorvaders, U is God.  U heers uit die hemel oor al die koninkryke van die nasies.  Uit U hand kom die mag en die krag.”  2 Kron 20:6

In die Nuus