LOFPRYSING

Deur : Skriba  /  May 5th, 2012

Here   “U is die magtige Koning,

U het die reg lief;

wat reg is, het U tot stand gebring.

Kom “Prys die Here ons God.

Kom buig in aanbidding voor Hom:  Hy is heilig

Uit Ps 99

In die Nuus