LOFPRYSING

Deur : Skriba  /  May 19th, 2012

Dit is ‘n avontuur om uit die boek Spreuke te bid:  15:11  “Here vir U is die doderyk en die ondergrondse dieptes nie verborge nie, hoeveel minder die gedagtes van die mense!”  20:12  “Here, U het die oor wat hoor, die oog wat sien, gemaak.”   Sal U dan nie hoor as die mens roep en sien as die mens swaarkry nie?

In die Nuus