LOFPRYSING

Deur : Skriba  /  September 1st, 2012

Soms sukkel ons om ons lof tot God te verwoord – hier is raad:  neem die Bybel en lees ‘n psalm of u liedboek, lees onder die afdeling  “Lofprysing” ‘n lied hardop.

“Wonderbare Koning, Deur u goedheid, Vader, Heerser oor u skepping, kan ons tot U nader – ons bring U ons lofgesange. U’s ons diepste hartsverlange. Laat die lied wat ons bied, opstyg na u woning, wonderbare Koning!”   Lied 197:1

Ons loof die Here vir:  Groep mense wat met entoesiasme inskakel by Wandel in die Woord!

 

40 DAE TEKS VIR SONDAG – Mark 7: 31 – 37

In die Nuus