LOFPRYSING

Deur : Skriba  /  November 17th, 2012

Lees asb die aanhefteks in Luk 13 – bid dan ”Dankie Here vir u lank-moedigheid met my.  Vergeef my ongehoorsaamheid, my vrugteloosheid, want U is waardig om alle lof, alle dank en alle eer te ontvang.”

In die Nuus