LOFPRYSING

Deur : Skriba  /  February 9th, 2013

In die “Onse Vader”-gebed leer die Here Jesus ons om te bid “want aan U behoort die Koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid” – dit is ons lofprysing vir hierdie week.  Daar is nie nog ‘n god soos ons God nie!!

In die Nuus