LOFPRYSING

Deur : Skriba  /  March 8th, 2013

Ons het die week oor baie sake gebid en in Ps 47 vind ons ons lofprysing:

“Ons God, U is koning oor die aarde

ons sing vir U ‘n lied.

U op u heilige troon is koning oor al die nasies

Al die heersers van die aarde is onderworpe aan U, ons God.

U is bo almal verhewe. 

Ons prys u Naam.”

In die Nuus