LOFPRYSING

Deur : Skriba  /  March 23rd, 2013

Om aan te sluit by ons aanhefteks (Eseg 20:44) bid ons die 3de vers van Lied 474 in die Liedboek

“Heer oor kuns en wetenskap, U heers oor vakmanskap.

Heer oor chemie en musiek, U eis orde, metodiek.

Leer ons alles so hanteer dat ons U daardeur sal eer.”

In die Nuus