LOFPRYSING

Deur : Skriba  /  April 13th, 2013

Ons onderneem weer soos ons sing in Ps 145:9

 “Ek sal die lof verkondig van die Heer,

dit uitdra, altyd, oral, keer op keer.

Laat al wat leef Hom prys en almal saam

sing van sy heilige en grote Naam.

In die Nuus