LOFPRYSING

Deur : Skriba  /  June 8th, 2013

Nebukadnesar, die Babiloniese koning, kom onder die indruk van die grootheid en almag van God en bely spontaan:  “Ek, Nebukadnesar, prys en eer en loof die Koning van die hemel.  Alles wat Hy doen is reg, sy optrede is regverdig.  Hy het die mag om hoogmoediges te verneder.”  Dan 4:37  Vul u eie naam in die vers in, indien jy ook só glo!

In die Nuus