LOFPRYSING

Deur : Skriba  /  October 19th, 2013

“Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes, in die gemeente.  Die werke van die Here is groot, almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na.”  Ps 111:1 & 2

In die Nuus