LOFPRYSING

Deur : Skriba  /  February 8th, 2014

Ons skrifgebed kom uit Ps 103  “Here, U is barmhartig en genadig, lankmoedig en vol liefde. U bly die sonde nie toereken nie en U bly nie altyd kwaad nie.  U ontferm U oor ons soos ‘n vader hom ontferm oor sy kinders.  Ek wil die Here loof!!”

In die Nuus