LOFPRYSING

Deur : Skriba  /  April 26th, 2014

Ps 9:2 & 3  “Met my hele hart wil ek U prys, Here, wil ek van u magtige reddingsdade vertel.  Oor U wil ek my verbly en vrolik wees, u Naam wil ek besing, o Allerhoogste!”

In die Nuus