LUISTERPROSES (GEMEENTE)

Deur : Skriba  /  October 21st, 2013

Ons het gekom tot by ‘n insiggewende “luisterverslag”  waarin buitemense hul indrukke gee van die gemeente en rigtinggewende vrae vra oor die werksaamhede van die gemeente.  Bid asb saam met ons sodat die gemeente God sal sien werk en hul beywer om medewerkers te word in God se koninkryk.  “Daarna het die Here twee-en-sewentig ander aangewys en hulle voor Hom uitgestuur na elke dorp en plek waarheen Hy van plan was om te gaan.”  Luk 10:1

 

In die Nuus