Medelye

Deur : Skriba  /  October 18th, 2011

Ons het hierdie week weereens beleef dat persone in ons gemeenskap onverwags heengegaan het.  Hierdie is traumaties vir die familie wat agterbly. Ons harte gaan ook uit na baie persone wat siek is.  Dis veral baie dames wat met kanker gediagnoseer is.  Kom ons tree elke dag in gebed vir persone wat aan ons bekend is.   “Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe!  Hy is die vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid uitkoms gee.  In elke moeilikheid help Hy ons”.   2 Kor 1:3,4 en lees ook Mat 5 :4

In die Nuus