MISLEIDING

Deur : Skriba  /  December 7th, 2011

Predikers praat oor die eindtyd, die uitkoop van tyd, min tyd vir die Bose en luistertyd om te onderskei, want in hierdie tyd lê die waarheid en leuen (oënskynlik) baie na aanmekaar.  Kom ons bid teen enige vorm van misleiding hoe gering ookal en dat die waarheid van die verlossingsboodskap mense teen misleiding sal beskerm.  “Die wapens van ons stryd is nie die wapens van mense nie, maar …….  Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word.”  2 Kor 10:4&5.  “Satan self doen hom voor as ‘n engel van die lig.”  2 Kor 11:14

In die Nuus