ONDERWYS

Deur : Skriba  /  February 2nd, 2015

Kom ons bid vir almal wat in hierdie jaar op een of ander wyse leiding moet neem in onderwys. Ons bid vir die leiers in die regering, die hoofde in die Departement en hoofde van skole en kolleges. Ons bid dat daar minder ontwrigtings sal wees en alle leerders ‘n billike kans tot goeie onderrig sal hê. Ek het tot die Here gebid: “Ag, Here my God, U het die hemel en die aarde gemaak deur u groot mag. Niks is vir U onmoontlik nie.” Jer 32:17

In die Nuus