OORGAWE

Deur : Skriba  /  March 17th, 2013

Om soos klei in die Pottebakker se hand te wees, moet ons eers by ‘n oorgawe kom, sodat die Heilige Gees ons kan vorm.  Verootmoedig U voor die Here en vra dat sy Gees u lewe sal vorm.  “ …….. laat die Gees julle vervul, en sing onder mekaar …….. “  Ef 5:18

In die Nuus