PARLEMENTêRE KOMITEE VERGADERINGS

Deur : Skriba  /  May 28th, 2012

Die allerverskriklike stories van korrupsie, diefstal, swak bestuur, magmisbruik, nepotisme en misdade wat die verstand te bowe gaan, kom aan die lig.  “Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor:  Laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit.”  Hand 2:40.  Bid asb dat die Here die oproepe na verantwoordelike landsbestuur sal versterk en ‘n werklikheid maak.

In die Nuus