RAMADAAN 20 JULIE TOT 18 AUG

Deur : Skriba  /  August 9th, 2012

Egipte – meer as 50% van Egiptenare is jonger as 25 en meer as die helfte is ongeletterd – wat ‘n verskriklike situasie.  Die toenemende Islamisering van die gemeenskap wen veld en wek kommer by Christene – baie verlaat die land.  Vra die Here dat Christene nie heeltemal kontak met Moslems sal verbreek nie en bid dat baie Moslems deur hierdie kontak ook sal verlang om die vrede wat Jesus gee, deelagtig sal word.  Bid vir arbeiders wat die oes kan insamel.  “Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig.”  Luk 4: 18 & 19

In die Nuus