REGERING

Deur : Skriba  /  May 28th, 2013

Die Here wil sien dat ons met die regte gesindheid vir die regeringsleiers bid.  Ons vra die Here om deur sy Gees besluitnemers in die regering so te lei dat besluite binne die raamwerk van Christelike waardes (en norme) sal val.  Vra ook die Here om rustigheid in die land te bring en dat politieke strydpunte ondergeskik aan die belange van burgers gestel sal word.  “Die norme vir die regspraak kom van die Here af; Hy bepaal die maatstawwe.”  Spr 16:11

In die Nuus