SKOLE: NASIEN VAN VRAESTELLE

Deur : Skriba  /  December 2nd, 2014

Daar was ’n tyd dat nasieners die nasiendag met oordenking en gebed begin het – ek dink nie dit word meer gedoen nie. Die mense werk met die finale sleutel vir baie leerders en dit is so belangrik dat punte korrek toegeken word. Bid dit vir die nasieners, maar ook vir die leerders.

“Die Here sal vir my alles goed laat afloop” Ps 138:8

In die Nuus