SOSIALE GEREGTIGHEID

Deur : Skriba  /  September 10th, 2014

God het ‘n hart vir die weduwee, die wese en die vreemdeling en gee spesifieke voorskrifte in Levitikus en Deuternomium vir dié verband.  “Dit moet bly vir ‘n vreemdeling, of ‘n weeskind of ‘n weduwee.  Dan sal die Here jou God jou seën in alles wat jy aanpak.”  Deut 24:19

In die Nuus