STILWORD

Deur : Skriba  /  April 29th, 2013

Om werklik stil te raak voor die Here (sonder dwalende gedagtes) verg oefening en toewyding en ons het dit so nodig! Raak biddend stil voor die Here, dink aan die opgestane Jesus wat lewe en nou aan die regterhand van die Vader sit om vir jou in te tree.
Gebed: Here, “laat u liefde bly by dié wat U erken en u trou by dié wat opreg is.” Ps 36:11

In die Nuus