STILWORD BY GOD

Deur : Skriba  /  March 2nd, 2013

Ons het nou in die gewoonte gekom om voor die erediens stil te word voor God.  Dit bevestig ons afhanklikheid van God en gee God “geleentheid” om met die enkeling persoonlik te praat.  Ons God is ‘n verhoudingsgod en stel belang veral in u verhouding met u naaste.  “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart …….  Jy moet jou naaste liefhê soos jouself …….”  Matt 22:37

In die Nuus