SUNFIELD: TRUSTGELDE UITGEPUT

Deur : Skriba  /  September 13th, 2011

Van die inwoners se trustgelde is uitgeput en het dringend hulp nodig.  Kom ons bid dat die gelde wat met die fietstoer ingesamel word, vermenigvuldig sal word sodat dit ‘n bydrae sal lewer tot die verblyfkoste van Sunfieldinwoners.  “Hulle het nog harder geroep; Here, Seun van Dawid, ontferm U oor ons!”  Matt 20:30

In die Nuus