VERVOLGDE KERK VAN CHRISTUS

Deur : Skriba  /  September 4th, 2014

Dit wil amper voorkom asof die woorde van die Here Jesus oor vervolging en swaar tye vir baie Christene nou eers waar word.  Feit is dat gelowiges oor eeue vervolg is en dat die Kerk van Christus juis (miskien as gevolg daarvan) staande gebly het.  Bid asb vir elke gelowige wat vervolging ervaar dat hy/sy staande sal bly, die onderskraging van die Heilige Gees sal ervaar en die oog op Jesus se soenverdienste sal hou.  “Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur omdat hy aan God getrou wil wees.”  1 Pet 2:19

In die Nuus