GEESTELIKE LEIERS

Deur : Skriba  /  January 27th, 2012

As ek ds Jannie Pelser so luister dan besef ek dat ons geestelike leiers ‘n groot behoefte het om die Here reg te hoor, veral as hulle sê:  “Here, ons weet nie wat om te doen nie”  2 Kron 20:12.  Bid dat die Here hulle sal toerus met insig, wysheid en ‘n gees van onderskeiding veral in beradingsessies, maar ook in die algemeen

In die Nuus