WEEK VAN GEBED V/A 1 – 7 SEPT.

Deur : Skriba  /  September 15th, 2014

By die gebedskamer is talle gebede met wasgoed-pennetjies aan ‘n draad “opgehang”. Ek het drie afgehaal – een vra dat ons bid dat kerke van Jesus as eenheid sal funksioneer en dat ‘n magtige herlewing sal uitbreek. Die tweede vra dat ons bid dat die kerk van Christus sal doen soos Hy sê en sosiale geregtigheid sal bevorder. Die derde vra dat die Here wonde en seer tussen kerke sal genees en dat lidmate in nederigheid om vergifnis sal vra en in nederigheid sal vergewe. “Aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.” Ef 1:22,23

In die Nuus